Επιστημονική επιμέλεια των Πρακτικών του 13ου Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Γεωργικών Συστημάτων (European Ferming Systems Symposium) – IFSA2018 και διάδοση των αποτελεσμάτων-συμπερασμάτων του Συνεδρίου

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ:
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ