Επιστημονική επιμέλεια των πρακτικών του Συνεδρίου European Seminar on Extension (and) Education (ESEE2017) και διάδοση των αποτελεσμάτων-συμπερασμάτων του Συνεδρίου

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ:
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ