Επιχορήγηση του ΕΛΚΕ του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών για την υλοποίηση του έργου “Εκσυγχρονισμού των ακαδημαϊκών υποδομών του ΓΠΑ”

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ:
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ