ΕΡΕΥΝΑ κ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΔΑΦΗ, ΑΜΜΟ κ ΥΛΙΚΑ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΠΙΟΥ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΣΙΜΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ:
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ