Εργαστηριακός έλεγχος σε δείγματα εδάφους για τη διαπίστωση της παρουσίας φυτοπαρασιτικών νηματωδών του γένους Meloidogyne.

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ:
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ