ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 2010-2013 AGREE ΓΕΩΡΓΙΑ & ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ.

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ:
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ