ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 2010-2013 OPENING BIOBASED MARKETS VIA STANDARDS LABELLING AND PROCUREMENT

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ:
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ