Εθνική Συμμετοχή – Φορητή Μικροφραφία Έξυπνου Συστήματος αισθητήρα για την μέτρηση της ποιότητας των τροφίμων – Portable photonic miniaturised smart system for on the -spot food quality sensing

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ:
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ