Εθνική Συμμετοχή – Λήψη Αποφάσεων για την Ενεργειακή Απόδοση των Καταναλωτών – Consumer Energy Efficiency Decision Making – CONSEED

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ:
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ