Εθνική Συμμετοχή – Οικοδομώντας μια διαδραστική κοινότητα Γεωργικών Επιδείξεων: ενισχύοντας τη μάθηση μεταξύ γεωργών

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ:
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ