ΦYTIKEΣ KAΛΛIEPΓEIEΣ TOY MEΛΛONTOΣ ΓIA TPOΦIMA, ZΩOTPOΦEΣ, YΦAΣMATA κ’ KAYΣIMA (IABBE-212811-4F CROPS)FP7

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ:
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ