ΓEΩΓPAΦIKA ΠΛHPOΦOPIAKA ΣYΣTHMATA ΔIAXΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ:
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ