Γεωτεχνική συμβουλευτική σε επίπεδο αγρού σε μονάδα παραγωγής βιοαερίου με πρώτη ύλη από καλλιέργεια καλαμποκιού

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ:
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ