Γλυκαντικά και ενισχυτικά γλυκύτητας: Επιπτώσεις στην υγεία, την παχυσαρκία, την ασφάλεια και τη βιωσιμότητα – Sweeteners and sweetness enhancers: Impact on health, obesity, safety and sustainability – SWEET.

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ:
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ