Γονίδια παθογένειας στο μύκητα Verticillium dahliae: Μοριακή διερεύνηση και προσδιορισμός του ρόλου τους στην αλληλεπίδραση με το φυτό ξενιστή – 1η Προκήρυξη Υποτροφιών ΕΛΙΔΕΚ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ:
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ