ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΙΚΗ ΣΑΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΓΟΝΙΔΙΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ (ΑΝΑ)ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΙΔΙΩΤΗΤΕΣ ΣΕ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ ΟΡΝΙΘΙΑ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ:
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ