Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ DIOFARM ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ (ΓΟΝΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ) ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΛΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΝΟΣΕΜΙΑΣΗΣ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ:
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ