Η2020 – A thematic network to desigh the penetration Pathof Non-food Agricultural Crops into European Agriculture – Θεματικό δίκτυο για τον σχεδιασμό του οδικού χάρτη για την επιτυχημένη διείσδυση των μη-τροφικών φυτών στην ευρωπαϊκή γεωργία -PANACEA

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ:
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ