ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΠΑ ΠΟΣΟ ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΕΣ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΟΙ ΟΡΘΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ:
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ