Καινοτόμες πρακτικές για εξοπλισμό ψεκασμού, κατάρτιση και παροχή συμβουλών στην ευρωπαϊκή γεωργία με χρήση συστημάτων γεωργικής. – INNOSETA

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ:
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ