ΚΑΣΚΑΒΑΛΙ ΠΙΝΔΟΥ (KASHKAVAL OF PINDOS): Διενέργεια έρευνας για τη συλλογή στοιχείων με στόχο την κατοχύρωση του ως προϊόντος ΠΟΠ/ΠΓΕ.

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ:
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ