ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΣΕ ΧΩΡΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΣΤΟΝ ΤΕΩΣ ΔΗΜΟ ΑΒΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ:
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ