Κεντρικές Δράσεις για την Πρακτική Άκηση του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ακαδημαϊκό έτος 2017-2018. Υποέργο 4.

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ:
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ