“Κύκλος μαθημάτων δια βίου μάθησης σε θέματα ολοκληρωμένων Βιομηχανικών Διεργασιών Συσκευασίας Τροφίμων”, αποκλειστικά προς στελέχη επιχειρήσεων και ελευθέρους επαγγελματίες κ λοιπούς ενδιαφερόμενους του χώρου

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ:
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ