MEΛETH ΓIA TH ZYMΩΣH TOY ΦYΣIKA ΩPIMOY ΕΛΑΙΟΥΚΑΡΠΟΥ ΠΟΙΚΙΛΙΑΣ ΚΟΝΣΕΡΒΟΛΙΑ ΣΕ ΑΛΜΗ Η ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΕΡΙΕΚΤΗΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΛΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΛΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥΣ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ:
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ