MEΛETH THΣ ΓENETIKHΣ ΠAPAΛΛAKTIKOTHTAΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΟΙΛΙΛΙΩΝ ΕΛΙΑΣ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ:
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ