ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΥΔΡΟΧΡΩΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΕΡΓΑΤΡΙΕΣ ΜΕΛΙΣΣΩΝ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ:
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ