Μελέτη προτεολυτικών διεργασιών στο πρόβειο γάλα και των επιπτώσεών τους στην ποιότητα των παραγόμενων γαλακτοκομικών προϊόντων

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ:
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ