ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΒΙΟ-ΥΜΕΝΙΟΥ ΑΠΌ ΤΟ ΠΑΘΟΓΟΝΟ ΒΑΚΤΗΡΙΟ LISTERIA MONOCYCLONES (ΕΛΛΑΔΑ-ΓΑΛΛΙΑ)

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ:
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ