Μελέτη βιολογίας και οικολογίας του ζιζανίου Sorghum halepense, ρόλος του ζιζανιοκτόνου ghyphosate και μη χημικές μέθοδοι αντιμετώπισης

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ:
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ