ΟΙΚΟΔΟΜΩΝΤΑΣ ΜΙΑ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΔΕΙΞΕΩΝ: ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΣ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΓΕΩΡΓΩΝ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ:
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ