Ολοκληρωμένη αντιμετώπιση εντομομεταδιδόμενων ασθενειών σε συνθήκες ανθρωπιστικής κρίσης, με έμφαση τον έλεγχο των διαβιβαστών : το προσφυγικό μεταναστευτικό παράδειγμα της Ελλάδας. – 1η Προκήρυξη Υποτροφιών ΕΛΙΔΕΚ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ:
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ