ΠAPAΓΩΓH 1,3-ΠPOΠANOΔIOΛHΣ ME XPHΣH AΓPIΩN ΠPOKAPYΩTIKΩN ΣTEΛEXΩN KAΘΩΣ KAI ANAΣYNΔYAΣMENΩN ΣTEΛEXΩN Ή ENZYMΩN TOY EIΔOYΣ ESCHERICHIA COLI

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ:
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ