ΠAPAKOΛOYΘHΣH KAI EΛEΓXOΣ TOY ΠΛHΘYΣMOYTΩN ENTOMΩN ΣTON ΔIEΘNH AEPOΛIMENA AΘHNΩN

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ:
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ