ΠAPOXH YΠHPEΣIΩN EΞEIΔIKEYMENΩN YΠHPEΣIΩN YΠOΣTHPIΞHΣ ΓIA THN EΠIΣTHMONIKH ΠAPAKOΛOYΘHΣH, THN EKΠAIΔEYΣH, THN ΔIAXYΣHKAI THN EYAIΣΘHTOΠOIHΣH TΩN AΠOTEΛEΣMΑΤΩΝ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ:
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ