Παραγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού Ανιγόζανθου (Anigozanthos humilis Anigozanthos flavidus) μέσω μικροπολλαπλασιασμών

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ:
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ