ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ ΖΙΖΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΛΟΠΑΡΑΣΙΤΟΥ Ο.CUMANA ΑΕ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΗΛΙΑΝΘΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ:
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ