ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΤΗΣ ΠΙΤΥΟΚΑΜΠΗΣ ΣΤΑ ΠΕΥΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΤΟΥΣ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ:
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ