Παράλληλο-Δημιουργία βιοδιυλιστηρίου για την παραγωγή χημικών προϊόντων μέσω της αξιοποίησης πολλαπλών χρήσεων στερεών και αστικών “PERCAL”

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ:
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ