Παροχή Ποιοτικών Στατιστικών Στοιχείων για την Αλιεία και Γεωργία, Δασοπονία-Συνεργεία μεταξύ LUCAS και Εθνικών συστημάτων

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ:
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ