Παροχή τεχνικής στήριξης για την επικαιροποίηση της μεθοδολογίας εκλογής γεωργικού ελκυστήρα για το (υπο)μέτρο 4.1 του ΠΑΑ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ:
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ