Παροχή τεχνικής υποστήριξης για τη σύνταξη επιχειρηματικού σχεδίου για παραγωγική μονάδα φαρμακευτικής κάνναβης

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ:
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ