Πειραματική εδραίωση μεθόδου ανίχνευσης 2,4,6-Τριχλωροανισόλης (2,4,6-TCA) σε εκχυλίσματα βαρελιών

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ:
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ