ΠEPIBAΛΛONTIKH, YΔPOΛOΓIKH KAI ΓEΩMOPΦOΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ:
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ