ΠEPIΦEPEIAKA ΔIKTYA ΓIA THN ANAΠTYΞH ΜΙΑΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ:
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ