ΠHΓEΣ KAI ΠOΣOTHTA BAKTHPIAKΩN ΠYPHNΩN ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΑΓΟΥ ΣΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ (ΕΛΛΑΔΑ-ΓΑΛΛΙΑ)

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ:
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ