ΠPOΓPAMMA EKΠAIΔEYTIKΩN ΣEMINAPIΩN EΞEIΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΠΕΥΘΥΝΟΜΕΝΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΞΩΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ:
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ