ΠPOΣΔIOPIΣMOΣ KAI AΞIOΠOIHΣH TΩN AΓPIΩN MANITAPIΩN ΣTIΣ AΓPOTIKEΣ ΠEPIOXEΣ MYCOTICON / IDENTIFICATION AND SUSTAINABLE EXPLOITATION OF WILD EDIBLE MUSHROOMS

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ:
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ