ΠPOΣΔIOPIΣMOΣ KAI MEΛETH XPHΣHΣ ENAΛΛAKΤΙΚΩΝ ΓΛΥΚΑΝΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΩΝ ΔΙΑΛΥΤΩΝ ΙΝΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ:
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ