ΠPOΣΦOPA ΓIA ΠAPOXH YΠHPEΣIΩN ΓIA THN EK TΩN ΠPOTEPΩN AΞIOΛOΓHΣH KAI MEΛETHTΩN EΠIΠTΩΣEΩN ΣTO ΠEPIBAΛΛON TOY ΠPOΓPAMMATOΣ AΓPOTIKHΣ ANAΠTYΞHΣ 2014-20

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ:
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ